Noordelijke Educatieve Alliantie

samen een sterke basis voor het onderwijs

Het funderend onderwijs in het Noorden van Nederland staat op een kruispunt. Basisscholen, middelbare scholen, het speciaal onderwijs en het mbo: allen hebben ze te maken met vragen rondom motivatie van leerlingen, het lerarentekorten en een goede ondersteuning van zorgleerlingen hebben wij een specifieke uitdaging. Kan elke leerling in de toekomst nog wel naar een goede school in de buurt? De Noordelijke Educatieve Alliantie (NEA), onderdeel van het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen, zoekt naar oplossingen.

Kansenongelijkheid aanpakken

De krimp in de regio zet de kwaliteit van het onderwijs op sommige plekken sterk onder druk. Het risico is dat dit de toch al aanwezige kansenongelijkheid onder leerlingen sterk vergroot. Ongelijkheid tussen stad en platteland, tussen wijken in de stad, waarbij het een verschil maakt op welke plek je huis staat of waar je naar school gaat. 

“Een unieke kans om over onze eigen schaduw heen te stappen en samen aan de slag te gaan.”

Welke afslag nemen we om deze vraagstukken het hoofd te bieden? Dat lukt niet in bestaande structuren, waarbij het onderwijs concurreert om de steeds schaarser wordende leerling, student of docent. Tegelijkertijd biedt deze situatie een unieke kans: om over onze eigen schaduw heen te stappen en samen aan de slag te gaan.

Eerste stap

De Noordelijke lerarenopleidingen nemen alvast een eerste stap. Zij verenigen zich in de Noordelijke Educatieve Alliantie (NEA): een samenwerkingsverband waarin krachten op het gebied van opleiding, professionalisering en onderzoek gebundeld. Samen met scholen zoekt de NEA naar nieuwe manieren om het onderwijs te versterken. De NEA is niet zozeer een project, maar vooral ook een uitnodiging aan iedereen die wil helpen om het onderwijs in Noord-Nederland te versterken.

De NEA richt zich op zes thema’s: