Hybride onderzoeksgroep sustainable polymers

een krachtenbundeling van theoretisch en toegepast onderzoek

Campus Emmen is een van de eerste concrete uitwerkingen van onze Kennisagenda. Hier werken professionals, studenten (mbo, hbo én wo), start-ups, bestaande bedrijven, overheid en instellingen samen aan het ontwikkelen en toepassen van (nieuwe) kennis, innovatie en bedrijvigheid. De hybride onderzoeksgroep sustainable polymers zet zich er in voor de vergroening van de chemie.

Partners

Campus Emmen wordt ontwikkeld door UvhN-leden: NHL Stenden Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen (RUG) samen met Drenthe College, provincie Drenthe en gemeente Emmen.

Kracht van de regio benutten

Passend bij kracht van de regio – de maakindustrie en (groene) chemiebedrijven die er aanwezig zijn – richt Campus Emmen zich vooral op het vergroenen van de chemie, het versterken van de maakindustrie, energie en waterstof, zorg en welzijn en op technologie. Vanuit de campus zorgen studenten en onderzoekers samen met het bedrijfsleven ervoor dat nieuwe kennis sneller ontwikkeld wordt en in de praktijk kan worden toegepast. De campus biedt zo kansen voor bedrijven, trekt investeringen aan en vergroot de werkgelegenheid.

Recyclen van polymeren en composieten

Nederland heeft een enorme uitdaging als het gaat om het recyclen van polymeren en composieten. Op de Campus wordt hard gewerkt aan oplossingen voor dit recycle-probleem, vooral voor de vergroening van de chemie en de materialen. De vakgroep Macromolecular Chemistry; New Polymeric Materials van de Rijksuniversiteit Groningen en de lectoraten Duurzame Kunststoffen en Circular Plastics van NHL Stenden Hogeschool bundelen er hun krachten in de eerste hybride onderzoeksgroep van Nederland: de onderzoeksgroep Sustainable Polymers.

“Nederland heeft een enorme uitdaging als het gaat om het recyclen van polymeren en composieten. Op Campus Emmen wordt hard gewerkt aan oplossingen hiervoor.”

Voor het ontwikkelen van nieuwe innovatieve en marktgerichte, duurzame polymeertoepassingen maakt de onderzoeksgroep gebruik van de proeftuinlocatie die op de Campus wordt ingericht. Hier worden bedrijven en kennisinstellingen op een unieke wijze bij elkaar gebracht en wordt het testen, ontwikkelen en implementeren van biobased- en recyclinginnovaties mogelijk gemaakt. Daarmee wordt de ontwikkeling en marktintroductie van biobased en circulaire polymeren in duurzame toepassingen versneld.

Talent behouden en aantrekken

Door de komst van de Campus naar Emmen wordt de keten van beroepsonderwijs en onderzoek versterkt met de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen (mbo-hbo-wo), efficiënte inzet van faciliteiten en nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen.

Campus Emmen vergroot de aantrekkelijkheid van studeren in de regio, ook voor internationale doelgroepen. Uiteindelijk zorgt de Campus er ook voor dat, ook door de nauwe contacten met het bedrijfsleven, talent voor de regio behouden blijft.