Het Schone Noorden

de regio als hét circulaire kunststoffencluster van Europa

Het Schone Noorden is een initiatief om onze regio te ontwikkelen tot hét circulaire kunststoffencluster van Europa. Juist in de drie Noordelijke provincies zijn alle bedrijven en kennisinstellingen aanwezig om dit tot een succes te maken.

“Er is een goede kennisinfrastructuur en veel bedrijven in de plastic-sector die samen de cirkel kunnen sluiten en in beweging brengen.”

De recycling van plastics kan veel beter. Nog steeds kan een groot deel ervan niet hergebruikt worden. Dit legt een hoge druk op schaarse grondstoffen en zadelt onze planeet op met een enorme afvalberg.  Dit veranderen kán, als alle partijen in de keten van productie, gebruik en hergebruik samenwerken. Juist het Noordelijke ecosysteem met kunststofclusters in Emmen, Delfzijl/ Eemshaven en Heerenveen biedt volop kansen: er is een goede kennisinfrastructuur en veel bedrijven in de plastic-sector die samen die cirkel kunnen sluiten en in beweging brengen. Bovendien is er de wil om samen te werken.

Schone technologie voor een schoon milieu

Het doel van Het Schone Noorden is schone technologie voor een schoon milieu. De basis is een intensieve, structurele samenwerking waarbij provinciale en gemeentelijke overheden, kennisinstellingen en bedrijven gezamenlijk investeren en groeien. De basis wordt gevormd door een portfolio met op dit moment 60 projecten waarmee tientallen bedrijven en alle kennisinstellingen direct mee aan de slag gaan. Dit vergroot de economische concurrentiepositie van het Noorden in zijn geheel.

Potentie

De potentie in de regio is groot, zo blijkt ook uit de ambities voor de komende tien jaar: een jaarlijkse groei van 5 procent voor de bedrijven, het aantrekken van 150 kleine en vijf grote ondernemingen in circulaire projecten, een miljard aan bedrijfsinvesteringen en in totaal zesduizend nieuwe banen. 

Meer informatie