Health Technology Research & Innovation Cluster

gezondheidstechnologie voor healthy ageing

Healthy ageing. Meer gezonde jaren. De maatschappelijke opbrengst ervan is enorm,  maar innovaties vinden moeilijk hun weg naar een eerste toepassing in (of aan) de mens. HTRIC – het Health Technology Research & Innovation Cluster – wil dát veranderen.

Partners

De UvhN-leden Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, NHL Stenden en verder Lifecooperative.

De uitdagingen in de zorg zijn groot. Willen we met elkaar de zorg in de toekomst beheersbaar en betaalbaar houden, dan zijn technologische innovaties en de samenwerking tussen klinische praktijk en technologie een absolute must. Samen kunnen deze leiden tot eerdere opsporing van problemen, minder ingrijpende procedures en sneller herstel. Veel van deze technologie is al in ontwikkeling, maar te vaak bereiken de oplossingen de patiënt niet of te laat. Als verbinder binnen een versnipperd landschap brengt HTRIC mensen en domeinen bij elkaar. HTRIC zorgt ervoor dat onderzoek van wereldklasse daadwerkelijk bijdraagt ​​aan de gezondheid van mensen.

“Noord-Nederland heeft een sterke en innovatieve industrie in de gezondheids- en medische technologie. In HTRIC komen deze bestaande kennis en kunde samen.”

Bundeling van kennis en kunde

Noord-Nederland heeft een sterke en innovatieve industrie in de gezondheids- en medische technologie. In HTRIC komen deze bestaande kennis en kunde samen. Zo brengt het Universitair Medisch Centrum Groningen medisch-technologische kennis in en vanuit de Rijksuniversiteit Groningen zijn de faculteit Science & Engineering (FSE), maar ook Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Economie en Bedrijfskunde deelnemers.  Daarnaast zijn er intensieve banden met hbo-instellingen, met partners uit regionale en (inter)nationale bedrijven en de overheid. Zo ontstaan nieuwe inzichten en verbindingen op het hele spectrum: van wetenschappelijk onderzoek tot de ontwikkeling van een eindproduct.

Drie programmalijnen

Binnen HTRIC ligt de focus op 3 programmalijnen: