Natuurinclusieve landbouw in het noorden

Inspiratie, innovatie en daadkracht

In dit inspiratieboek delen we de inzichten van onze landbouwvernieuwers. We laten onze vernieuwers aan het woord komen. Met prachtige voorbeelden uit de sector. Met al hun zorgen voor de wereld van morgen. En met verborgen parels van onderwijs en onderzoek. Het is allemaal al begonnen. Dit inspiratieboek maakt het zichtbaar.


Natuurinclusieve Landbouw in Noord-Nederland 2030

De natuurinclusieve landbouw heeft haar toegevoegde waarde inmiddels bewezen en biedt op vele verschillende manieren een antwoord op de ecologische- en sociale problemen. Het Sicco Mansholt Transitie Programma is het resultaat van de samenwerking tussen de AgroAgenda Noord-Nederland en de Universiteit van het Noorden. Het programma richt zich op de balans tussen natuur, gezondheid en bedrijfsmodellen.


Fascinating

de hoogst mogelijke voedingswaarde binnen een duurzaam landbouwsysteem

FASCINATING is een open test- en innovatieprogramma dat bedrijven, de landbouwsector, kennisinstellingen en de gemeenschap met elkaar verbindt om een gemeenschappelijk doel te behalen: het leveren van de hoogst mogelijk voedingswaarde binnen een natuur-inclusief, duurzaam en circulair landbouwsysteem.

Partners

FASCINATING verbindt de UvhN-leden Universitair Medisch Centrum Groningen en Rijksuniversiteit Groningen met vier coöperaties (Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina) en landbouworganisatie LTO-Noord.

Noord-Nederland heeft beschikbare landbouwgrond én een grootschalige industriële infrastructuur voor de verwerking van biomassa. Gekoppeld aan de beschikbaarheid van duurzame energie, de aanwezigheid van kennisinstellingen en een sterk ontwikkelde chemische industrie biedt dat onze regio een unieke combinatie van alle benodigde ingrediënten om de toekomst van de landbouw te realiseren.

“Onze regio heeft een unieke combinatie van alle benodigde ingrediënten om de toekomst van de landbouw te realiseren.”

Toekomstperspectief voor boeren

FASCINATING (voluit: Food Agro Sustainable Circular Nature Technology in Groningen)  combineert duurzaamheid en natuur met economische impact. Het is een innovatief project dat de hele keten van boer tot consument omvat. Het zet in op duurzame en hoogwaardige eiwitten, levert een positieve bijdrage aan biodiversiteit en natuur en biedt via een nieuw verdienmodel toekomstperspectief aan boeren.

Een andere manier van denken

Het uitgangspunt van FASCINATING is dat agro-reststromen integraal worden benut, waarbij de koolstof- (CO2) en stikstofcycli worden gesloten. Hierbij wordt vanaf het begin van de keten gekeken of en hoe deze circulair is te maken, en niet pas aan het einde. Dit vereist een andere manier van denken, veel onderzoek en ontwikkeling. En dat komt samen in FASCINATING.

FASCINATING heeft vier pijlers