Aletta Jacobs School of Public Health

een netwerk voor ‘meer gezonde jaren’

Aletta Jacobs School of Public Health (Aletta) is de trotse vaandeldrager van healthy ageing in Noord-Nederland. Het is een netwerk van researchers en partners met één gezamenlijk doel: ‘denken door te doen, meer gezonde jaren’. Aletta bundelt onderwijs, onderzoek en impact in één instituut; vergelijkbaar met internationale toonaangevende instituten op dit gebied.

Partners

Aletta Jacobs School of Public Health is een samenwerking van UvhN-leden Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, UMCG en NHL Stenden.

Samenwerkingsplatform

Aletta wordt in Noord-Nederland het innovatieve samenwerkingsplatform waar onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven gezamenlijk vragen beantwoorden om een duurzame en betaalbare volksgezondheid te realiseren. Dit gebeurt door onderwijs, door onderzoek waarmee nieuwe kennis wordt ontwikkeld en door advies waarbij de ontwikkelde kennis wordt toegepast in de praktijk.

“Aletta wordt in Noord-Nederland het innovatieve samenwerkingsplatform waar onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven gezamenlijk vragen beantwoorden om een duurzame en betaalbare volksgezondheid te realiseren.”

Aletta is zowel lokaal als regionaal actief, en heeft de ambitie om wereldwijd impact te genereren. Aletta werkt hiervoor samen met nationale en internationale initiatieven op het gebied van healthy ageing.

Ondersteunen wat werkt

Aletta wil niet iets nieuws creëren, maar ondersteunen wat werkt. Denk hierbij aan: