Hybride onderzoeksgroep sustainable polymers

een krachtenbundeling van theoretisch en toegepast onderzoek Campus Emmen is een van de eerste concrete uitwerkingen van onze Kennisagenda. Hier werken professionals, studenten (mbo, hbo én wo), start-ups, bestaande bedrijven, overheid en instellingen samen aan het ontwikkelen en toepassen van (nieuwe) kennis, innovatie en bedrijvigheid. De hybride onderzoeksgroep sustainable polymers zet zich er in voor...

Lees meer

Aletta Jacobs School of Public Health

een netwerk voor ‘meer gezonde jaren’ Aletta Jacobs School of Public Health (Aletta) is de trotse vaandeldrager van healthy ageing in Noord-Nederland. Het is een netwerk van researchers en partners met één gezamenlijk doel: ‘denken door te doen, meer gezonde jaren’. Aletta bundelt onderwijs, onderzoek en impact in één instituut; vergelijkbaar met internationale toonaangevende instituten...

Lees meer

Het Schone Noorden

de regio als hét circulaire kunststoffencluster van Europa Het Schone Noorden is een initiatief om onze regio te ontwikkelen tot hét circulaire kunststoffencluster van Europa. Juist in de drie Noordelijke provincies zijn alle bedrijven en kennisinstellingen aanwezig om dit tot een succes te maken. “Er is een goede kennisinfrastructuur en veel bedrijven in de plastic-sector...

Lees meer

Natuurinclusieve landbouw & Fascinating

Natuurinclusieve landbouw in het noorden Inspiratie, innovatie en daadkracht In dit inspiratieboek delen we de inzichten van onze landbouwvernieuwers. We laten onze vernieuwers aan het woord komen. Met prachtige voorbeelden uit de sector. Met al hun zorgen voor de wereld van morgen. En met verborgen parels van onderwijs en onderzoek. Het is allemaal al begonnen....

Lees meer

Noordelijke Educatieve Alliantie

samen een sterke basis voor het onderwijs Het funderend onderwijs in het Noorden van Nederland staat op een kruispunt. Basisscholen, middelbare scholen, het speciaal onderwijs en het mbo: allen hebben ze te maken met vragen rondom motivatie van leerlingen, het lerarentekorten en een goede ondersteuning van zorgleerlingen hebben wij een specifieke uitdaging. Kan elke leerling...

Lees meer

Health Technology Research & Innovation Cluster

gezondheidstechnologie voor healthy ageing Healthy ageing. Meer gezonde jaren. De maatschappelijke opbrengst ervan is enorm,  maar innovaties vinden moeilijk hun weg naar een eerste toepassing in (of aan) de mens. HTRIC – het Health Technology Research & Innovation Cluster – wil dát veranderen. Partners De UvhN-leden Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, NHL Stenden...

Lees meer