Onze gezamenlijke expertise inzetten voor brede welvaart in Noord-Nederland. En met onze oplossingen de rest van Nederland en de wereld inspireren. Dát is de bestaansreden van de Universiteit van het Noorden (UvhN). Om deze te bereiken, werken we samen met partners aan oplossingen voor de transitieopgave.


Vanuit de overtuiging dat we samen voor elkaar krijgen wat afzonderlijk niet lukt, werken de Noordelijke onderwijs- en kennisinstellingen in UvhN intensief samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. In een unieke samenwerking met het bedrijfsleven jagen wij met onderzoek, onderwijs en innovatie transities in onze regio aan. We brengen bestaande kennis samen én ontwikkelen nieuwe kennis en praktijkgerichte toepassingen: we ontdekken, weten, maken en doen!

Slagkracht

Door onze krachten te bundelen en onder één vlag naar buiten te treden, creëren we meer slagkracht dan ieder afzonderlijk. Bovendien zijn we samen een sterkere gesprekspartner voor overheden en bedrijfsleven, een aantrekkelijke opleider voor studenten en een veelzijdige samenwerkingspartner voor (internationale) kennisinstellingen.

Door de ontwikkelde kennis te integreren in onze dagelijkse praktijk versterken we bovendien het onderwijs- en onderzoeksaanbod van de afzonderlijke kennisinstellingen.

“In een unieke samenwerking met het bedrijfsleven jagen wij met onderzoek, onderwijs en innovatie transities in onze regio aan.”

Ambities

De Universiteit van het Noorden heeft de volgende ambities:

 • We bevorderen gerichte samenwerking tussen noordelijke kennisinstellingen om impact te creëren op de kerngebieden energietransitie, circulaire economie, public health en digitalisering.
 • We versterken het Noordelijk innovatie-ecosysteem duurzaam.
 • We vergroten de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van de Noordelijke regio als dé plek om te studeren, wonen en te werken.
 • We leiden voldoende gekwalificeerd personeel voor de regio op.
 • We maken bedrijven en instellingen kennisintensiever.
 • We streven naar regionaal verspreide innovatiefaciliteiten die beter worden benut.
 • Vanuit onze kennispositie laten we start-ups en scale-ups ontstaan en begeleiden deze met gericht onderzoek.
 • We trekken externe funding aan om meer innovatie mogelijk te maken.


We kiezen hiervoor een gezamenlijke aanpak:

 • We nemen de Noord-Nederlandse regionale innovatiestrategie (RIS3) als uitgangspunt.
 • We stellen onze kennisagenda centraal en vertalen deze in gezamenlijke initiatieven.
 • We nemen een actieve en centrale rol binnen het innovatie-ecosysteem in. We agenderen, signaleren, verbinden en jagen aan.
 • We zetten gezamenlijk in op het versterken van toekomstbestendig human capital.
 • We verhogen de aantrekkelijkheid van de regio door een innovatief kenniscluster.
 • We stimuleren innovatie in maatschappij en bedrijfsleven.
 • We ontwikkelen fieldlabs en campussen.
 • We ontwikkelen het Noordelijk start-up ecosysteem verder.

Brede samenwerking

Onze samenwerking gaat over de grenzen van de aangesloten kennisinstellingen heen. We stimuleren samenwerking tussen verschillende kennisgebieden en sectoren. En tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Daarmee realiseren we een krachtiger onderwijs- en onderzoeksaanbod en zijn we in staat de impact van onderwijs en onderzoek op de maatschappij te vergroten.

“Onze samenwerking gaat over de grenzen van de aangesloten kennisinstellingen heen.”

We richten ons hierbij in eerste instantie op Noord-Nederland. Omdat thema’s als energietransitie, circulaire economie, public health en digitalisering natuurlijk niet uniek zijn voor onze regio, delen we onze opgedane kennis actief met nationale en internationale partners.

Internationaal zichtbaar

Door het versterken van de kennisinfrastructuur en de verbindingen tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek zijn we (inter)nationaal een speler van belang en een aantrekkelijke samenwerkingspartner voor (internationale) instellingen. We willen Noord-Nederland op Europees niveau nog meer op de kaart te zetten als innovatieve kennis- en leerregio.

Meer informatie

Meer over de missie, visie, doelstellingen en ambities van de Universiteit van het Noorden lees je in onze Kadernotitie (pdf) en onze Kennisagenda.