De inschrijving voor de derde ronde van het Universiteit van het Noorden Aanjaagfonds is gesloten. Samenwerkingsprojecten die in aanmerking komen voor het Aanjaagfonds konden tot eind mei een aanvraag indienen. De organisatie heeft twaalf inschrijvingen ontvangen. Een externe beoordelingscommissie zal zich buigen over de aanvragen en haar advies uitbrengen. Eind oktober worden de gehonoreerde aanvragen bekendgemaakt.

Met het Aanjaagfonds willen de aangesloten onderwijs- en kennisinstellingen samenwerkingsprojecten die zich richten op de (RIS3) transities uit de Kennisagenda, een steuntje in de rug geven. Hiervoor is voor een periode van drie jaar een bedrag van ruim 250.000 euro op jaarbasis beschikbaar gesteld.

Nieuw is dat deze ronde ook het MBO (Noorderpoort, Alfa-college, DC Terra, Firda, Aeres en ROC Menso Alting) een aanvraag kon indienen. Dit past bij de multilevel gedachte van de Universiteit van het Noorden om een doorlopende onderwijs- en onderzoekslijn te realiseren van mbo tot universiteit.

Eerdere Aanjaagfonds projecten

In eerdere rondes werden TransPlant (platform voor de transitie naar een plantaardige samenleving), Digitale geletterdheid en inclusie als basis voor brede welvaart (scholing en opleiding op het gebied van digitalisering), Interacties in de klas en mentale gezondheid van kwetsbare leerlingen (inzicht in het herkennen van opvallend gedrag en het verhogen van de handelingskracht van de leraar) (ronde 1) en INBOUND (hybride onderzoek naar bodemschimmels), Let’s move on (bestendigen en verbreden van healthy ageing onderwijs), Glutenvrij Retourbrood (circulair gebruik van brood in Noord-Nederland) en SeGa-Com Serious Gaming (versterking van communicatieve participatie en taalontwikkeling van kinderen met communicatieve moeilijkheden) (ronde 2) gehonoreerd. Deze projecten hebben met behulp van het Aanjaagfonds een significante impuls aan hun project kunnen geven.

Externe beoordelingscommissie

De voorstellen worden beoordeeld door een externe beoordelingscommissie bestaande uit Marcel Beukeboom (Permanent Vertegenwoordiger van NL VN Organisaties voor Voedsel en Landbouw in Rome), Han Brezet (Emeritus Professor, Faculty of Industrial Design Engineering, TU Delft), Aart Jan de Graaf (Leading Lector en Vertegenwoordiger van de Lectoraten binnen de HAN Academie Engineering & Automotive), Evelyn Finnema (Hoogleraar Verplegingswetenschap & Onderwijs en Chief Nursing Officer bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Jorick Scheerens, Programmadirecteur van Stichting Practoraten.nl en tevens lid van de Kennisbenuttingsraad NRO.

Eind oktober worden de gehonoreerde aanvragen bekendgemaakt.

Noord-Nederland presenteert plannen voor versnelde talentontwikkeling in nationaal plan Beethoven