De eerste roadshow van de Universiteit van het Noorden van dit jaar zit erop. Woensdag 10 april waren we te gast bij het Biosintrum in Oosterwolde. Het onderwerp? Bodemvitaliteit en haar relatie tot duurzame en gezonde voeding.

Een grote groep belangstellenden vanuit kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven waren naar het Biosintrum in Oosterwolde gekomen. Het Biosintrum wordt ook wel het hart van de biobased economy van Friesland genoemd en is tevens de standplaats van het Leer- en Kenniscentrum Bodem waarin onder andere Van Hall Larenstein, MBO Aeres, Wetsus, Wetterskip Fryslân, de provincie en bedrijven als ECOStyle en Bioclear Earth participeren. 

Bodemvitalteit en gezonde/ duurzame voeding: een hot onderwerp 

Bodemvitaliteit en haar relatie tot duurzame en gezonde voeding is een actueel onderwerp en staat hoog op de agenda van agrariërs, politici, overheden, bedrijven in de voedselketen, natuurorganisaties én de kennisinstellingen. Niet gek als je bedenkt dat een vitale bodem de basis vormt voor een veilige en gezonde samenleving. Tijdens de roadshow werd dan ook stilgestaan bij hoe we ons als onderwijs- en kennisinstellingen, in samenwerking met onze partners in de regio, sterk maken voor een vitale bodem, duurzame voedselvoorziening en een gezonde samenleving.

Noord-Nederland voorbeeldregio op het gebied van duurzaam bodembeheer

Na de opening door programmamanager Universiteit van het Noorden, Nancy Huttenga, nam Emiel Elferink, Lector Duurzaam Bodembeheer bij Van Hall Larenstein, het woord. Hij ging in op het belang van een gezonde bodem, op wat het Leer- en Kennisconsortium Bodem doet en diverse initiatieven om Noord-Nederland voorbeeldregio op het gebied van duurzaam bodembeheer te maken. Hij refereerde hierbij onder andere aan het NWO Horizon project dat onlangs is toegekend aan de noordelijke drie provincies met als doelstelling Noord-Nederland een living lab op het gebied van duurzaam bodembeheer te kunnen maken.

De eiwittransitie en het belang van microbiomen

Martina Sura-de Jong, Lector Eiwittransitie bij Van Hall Larenstein, ging in op de noodzaak van de eiwittransitie en de uitdagingen die hierbij komen kijken. Daarnaast vertelde zij over het belang van microbiomen voor een gezonde bodem, planten en de mens en het ‘One Health’ concept. Aan de hand van (inter) nationale en regionale voorbeelden liet zij zien waarom Noord-Nederland de perfecte plek is om de eiwittransitie in praktijk te brengen. 

Opleiden voor een gezonde regio

Tot slot vertelde Alexandra Da Costa Rodrigues Alves en studente Wisanne Kooi over de in februari gestarte Master Duurzame en Gezonde Voeding van de Hanze. Deze nieuwe Master moet over twee jaar de eerste professionals afleveren die de transitie naar duurzame en gezonde voeding gaan begeleiden. De Master heeft raakvlakken met vele disciplines. Zo kunnen de afgestudeerden zich bijvoorbeeld gaan bezighouden met productontwikkeling, de transitie in de tuin- en akkerbouw en het begeleiden van mensen naar een gezonde voeding- en levensstijl.

Roadshow #2 in najaar 2024

De volgende roadshow van de Universiteit van het Noorden staat gepland na de zomer. Op woensdag 9 oktober. Direct na de zomer zal de programmering bekend zijn.

Universiteit van het Noorden team in de startblokken voor RDW Self Driving Challenge