De Universiteit van het Noorden heeft de derde ronde van het Aanjaagfonds geopend. Met het Aanjaagfonds willen de aangesloten onderwijs- en kennisinstellingen samenwerkingsprojecten die zich richten op de (RIS3) transities uit de Kennisagenda, een steuntje in de rug geven. Hiervoor is een bedrag van circa 300.000 euro op jaarbasis beschikbaar gesteld. Projecten die in aanmerking komen voor het Aanjaagfonds kunnen tot en met 22 mei 2024 een aanvraag indienen.

Nieuw is dat deze ronde ook het MBO (Noorderpoort, Alfa-college, DC Terra, Firda, Aeres en ROC Menso Alting) een aanvraag kan indienen. Dit past bij de multilevel gedachte van de Universiteit van het Noorden om een doorlopende leerlijn te realiseren van MBO tot Universiteit.

Eerdere Aanjaagfonds projecten

In eerdere rondes werden TransPlant (platform voor de transitie naar een plantaardige samenleving), Digitale geletterdheid en inclusie als basis voor brede welvaart (scholing en opleiding op het gebied van digitalisering), Interacties in de klas en mentale gezondheid van kwetsbare leerlingen (inzicht in het herkennen van opvallend gedrag en het verhogen van de handelingskracht van de leraar) (ronde 1) en INBOUND (hybride onderzoek naar bodemschimmels), Let’s move on (bestendigen en verbreden van healthy ageing onderwijs), Glutenvrij Retourbrood (circulair gebruik van brood in Noord-Nederland) en SeGa-Com Serious Gaming (versterking van communicatieve participatie en taalontwikkeling van kinderen met communicatieve moeilijkheden) (ronde 2) gehonoreerd. Deze projecten hebben met behulp van het Aanjaagfonds een significante impuls aan hun project kunnen geven.

Voor multilevel samenwerkingsprojecten met focus op transities

Onderwijs, onderzoek- en valorisatieprojecten waarbij tenminste vier van de aangesloten onderwijs- en kennisinstellingen zijn betrokken die zich richten op de realisatie van tenminste één van de (RIS3) transities uit de Kennisagenda (gezondheid, duurzame energie, circulariteit, digitalisering) kunnen tot en met 22 mei een aanvraag indienen. De voorstellen zullen ook dit jaar worden beoordeeld door een externe beoordelingscommissie.

Meer informatie

Voor meer informatie bezoek je de speciale webpagina of het webinar op woensdag 20 maart van 15.00 tot 16.00 uur. Let op: iedere Universiteit van het Noorden partner (waarbij het MBO geldt als één) mag in maximaal drie voorstellen fungeren als penvoerder. Daarom dien je eerst contact op te nemen met de eigen Universiteit van het Noorden coördinator om de mogelijkheden te bespreken (zie contactgegevens op de webpagina).