Na een periode van ruim vijf jaar stopt Jouke de Vries als stuurgroep voorzitter van de Universiteit van het Noorden. Met ingang van 1 januari 2024 heeft hij het stokje doorgegeven aan Erica Schaper, voorzitter College van Bestuur van NHL Stenden. De Vries blijft als voorzitter van het College van Bestuur vanuit de RUG betrokken bij de Universiteit van het Noorden.

De Vries, sinds november 2023 tevens interim-voorzitter van de Universiteiten van Nederland, stond bij zijn aantreden als collegevoorzitter in 2018 aan de wieg van de Universiteit van het Noorden. Hij kijkt terug op mooie jaren waarin veel is bereikt. 

Jouke de Vries: “De aangesloten kennisinstellingen uit mbo, hbo en het wetenschappelijk onderwijs werken hard aan het versterken van het noordelijke innovatie-ecosysteem. Het is prachtig om te zien wat we al samen hebben gerealiseerd in onder meer Drachten, Emmen en de Eemshaven. De komende jaren gaan we onverminderd door met het waarmaken van onze ambities uit de Kennisagenda voor de regio. Ik heb er alle vertrouwen in dat Erica Schaper de Universiteit van het Noorden verder vooruit zal helpen.”

Een brug slaan tussen academisch, toegepast en praktijkgericht onderzoek

Schaper, naast haar stuurgroep voorzitterschap van NHL Stenden, tevens vicevoorzitter van de Vereniging Hogescholen, is eveneens vanaf het prille begin betrokken geweest bij de Universiteit van het Noorden.

Erica Schaper: “In mijn rol als nieuwe voorzitter van de Universiteit van het Noorden zie ik niet alleen een mooie uitdaging, maar ook een enorme kans. De demografische krimp in onze regio is de realiteit, terwijl het noordelijk bedrijfsleven, met name het midden- en kleinbedrijf, een grote behoefte aan talent heeft. De sleutel tot succes ligt in het creëren van een doorlopende leerlijn van mbo tot wo, waardoor we niet alleen de economie versterken, maar ook de maatschappelijke vraagstukken adequaat aanpakken. Door een brug te slaan tussen academisch en praktijkgericht onderzoek, streven we ernaar niet alleen regionale meerwaarde te bieden, maar ook nationaal en internationaal relevante kennis te ontwikkelen. Samen met onze partners willen we de economische kracht van Noord-Nederland ten volle benutten en verder vergroten.”

De stuurgroep van de Universiteit van het Noorden bestaat verder uit Dick Pouwels (Hanzehogeschool Groningen), Ate van der Zee (UMCG), Anneke Luijten-Lub (Van Hall Larenstein) en Wim van de Pol (MBO Noord-Nederland).

Vacature voor Managementondersteuner / 0.6 FTE