De eerste Veranderdialogen zitten erop en waren een groot succes. Tijd voor een vervolg. Veranderdialoog #1 2024 staat alweer gepland en wel op donderdagmiddag 8 februari.

‘Purpose’ is het nieuwe buzzwoord voor bedrijven die zich realiseren dat enkel je ding doen en winstgevend zijn als organisatie niet meer genoeg is. Klanten hechten namelijk meer dan ooit waarde aan de wijze waarop je als organisatie een bijdrage levert aan een betere wereld. En ook werknemers hebben een belang. Een organisatie met purpose is aantrekkelijk voor nieuw talent en zorgt voor binding met het bedrijf. Hetzelfde is, volgens voorstanders van het concept, ook voor andere organisaties, bijvoorbeeld lokale overheden, het geval. 

Van buzzwoord naar de praktijk

Een hoog feelgood gehalte dus. Maar hoe geef je inhoud aan de purpose van jouw bedrijf of organisatie? Hoe betrek je je werknemers en burgers hierbij en hoe zorg je ervoor dat het echt verankerd wordt in de cultuur en het echt iets van jullie wordt?

Bij de Veranderdialogen van donderdag 8 februari gaat een panel onder leiding van Egbert Dommerholt, Lector Biobased Business Valorization aan de Hanzehogeschool, erover in gesprek met het publiek.

Line-up

Jacqueline Rietveld, Lector OndernemenNu bij NHL Stenden, Sebastiaan van der Haar, Kwartiermaker Circulair Bouwen bij de Gemeente Groningen, Liesbeth van de Wetering, Programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur bij de Provincie Groningen, Marc Pauly, Universitair Docent Wijsbegeerte en hoofd van het Kenniscentrum Filosofie van de Rijksuniversiteit Groningen en Nanko Brattinga van BBENG.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden voor deze Veranderdialoog in het House of Connections (Grote Markt 21, Groningen) kan vanaf nu!

De Veranderdialogen zijn een initiatief van een groep onderzoekers van de RUG, Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden en bedacht om het gesprek aan te gaan over duurzame transformatie. Wie meer wil weten over de Veranderdialogen of zelf een bijdrage wil leveren kan contact opnemen met Lisa Herzog via

Erica Schaper (NHL Stenden) nieuwe stuurgroep voorzitter van de Universiteit van het Noorden