De Universiteit van het Noorden heeft donderdag de cheques voor ronde #2 van het Aanjaagfonds uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de roadshow bij Groningen Airport Eelde. Met het Aanjaagfonds wil de Universiteit van het Noorden initiatieven die een bijdrage leveren aan de realisatie van de RIS-3 doelstellingen uit de eigen Kennisagenda belonen en stimuleren. Hiervoor heeft de Universiteit van het Noorden een bedrag van €250.000 euro op jaarbasis beschikbaar gesteld.

De projecten ontvingen de cheque uit handen van Dick Pouwels, voorzitter College van Bestuur van de Hanzehogeschool. Hij roemde de mate van innovativiteit van de projecten en de wil van de indieners om zich samen sterk te maken voor maatschappelijke transities zoals de transitie van zorg naar positieve gezondheid, circulariteit, duurzame energie en digitalisering.

Gehonoreerde projecten ronde #2

De volgende projecten vielen in de prijzen:

Begin volgend jaar; ronde #3

Begin volgend jaar wordt ronde #3 opengesteld. Nieuw is dat deze ronde ook het MBO aanvragen kan indienen. Dit sluit naadloos aan bij de ambitie van de Universiteit van het Noorden om een doorlopende leer- en onderzoekslijn te ontwikkelen waarin MBO, HBO en Universiteit elkaar versterken

Voor meer informatie over het Universiteit van het Noorden Aanjaagfonds kan contact worden opgenomen met Albert van der Kooij,

Veranderdialoog #1 2024 in het teken van purpose en participatie