De derde en laatste roadshow van dit jaar komt eraan. Op donderdag 7 december zijn we te gast bij Groningen Airport Eelde. Een verrassende locatie misschien, als je bedenkt dat deze roadshow in het teken staat van de energietransitie. Of toch niet? 

De energietransitie is een belangrijk thema. Zeker voor het noorden. En zeker ook voor een vliegveld als Groningen Airport Eelde. Want dat de luchtvaart moet innoveren en verduurzamen is duidelijk. En juist daarom is het goed om hier te gast te zijn.

Programma

Dick Pouwels, voorzitter College van Bestuur van de Hanzehogeschool, heet de aanwezigen deze middag welkom. 

Daarna zal Meiltje de Groot, directeur bij Groningen Airport Eelde, vertellen over het programma NXT Airport. In dit programma maken (noordelijke) kennisinstellingen, overheden en bedrijven zich samen sterk voor de luchtvaart van de toekomst. 

Jogchem Meinema, projectmanager H2 Train and Learn Hub bij de New Energy Coalition, zal tot slot ingaan op hoe de RUG, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden en het noordelijk MBO samenwerken aan integrale waterstof scholing voor Noord-Nederland.

Uitreiking Aanjaagfonds cheques ronde #2

Wim van de Pol, voorzitter College van Bestuur Noorderpoort, reikt deze middag de cheques van de tweede ronde van het Aanjaagfonds uit. 

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich vanaf nu aanmelden voor deze roadshow! De inloop is tussen 14.30 en 15.00 uur en rond 16.30 uur wordt er afgesloten met een borrel.

Over de Universiteit van het Noorden

De Universiteit van het Noorden is een initiatief van de RUG, het UMCG, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden, Van Hall Larenstein en het noordelijk MBO. Met de Universiteit van het Noorden willen de aangesloten kennisinstellingen een boost geven aan de brede welvaart in Noord-Nederland en de transities zoals geformuleerd in de Kennisagenda. Dit wordt gerealiseerd door het slim gebruik maken van elkaars campus faciliteiten, het toegankelijk maken van elkaars onderwijs, hybride onderzoeksgroepen en het stimuleren van ondernemerschap.

Noordwest-Duitse kennisinstellingen verenigen zich in ‘Innovationsraum Nordwest’ en versterken samenwerking met de Universiteit van het Noorden