De University of Oldenburg, de University of Vechta, de Jade University of Applied Sciences en de University of Applied Sciences Emden/Leer hebben zich verenigd in ‘Innovationsraum Nordwest’. Met dit initiatief willen de Noordwest-Duitse kennisinstellingen een wezenlijke bijdrage leveren aan de brede welvaart in de Noordwest-Duitse regio. Deze missie sluit naadloos aan bij die van de Universiteit van het Noorden in Noord-Nederland. Beide partijen kijken er dan ook naar uit de reeds bestaande samenwerking te verstevigen.

De vier Noordwest-Duitse kennisinstellingen hebben een subsidieaanvraag gedaan voor het netwerk bij de Wissenschaftsräume of Volkswagen Stiftung en Lower Saxony Ministry of Science and Culture. Zij worden hierin ondersteund door de Universiteit van het Noorden. Prof. Dr. Jouke de Vries, stuurgroepvoorzitter van de Universiteit van het Noorden, heeft tijdens een bijeenkomst op donderdag 23 november in Oldenburg een brief overhandigd waarin de aanvraag wordt toegejuicht en de intentie tot nauwere samenwerking wordt bevestigd.

Samenwerking over grenzen heen

Beide regio’s werken al geruime tijd samen op het gebied van onderwijs en onderzoek en kijken ernaar uit om de verbindingen over de grenzen heen te versterken en daarmee in samenwerking met regionale partners een impuls te geven aan het kennis- en innovatie ecosysteem in beide regio’s.

Voor meer informatie over de samenwerking tussen de Innovationsraum Nordwest en de Universiteit van het Noorden kan contact worden opgenomen met Peter van Kampen,

Jouke de Vries van de Universiteit van het Noorden en Ralph Bruder, University of Oldenburg

Universiteit van het Noorden reikt Aanjaagfonds cheques ronde #2 uit