De derde sessie van de Veranderdialogen van dit jaar komt eraan en gaat ditmaal over purpose en participatie. De sessie zal plaatsvinden op donderdagmiddag 7 december in het House of Connections van de RUG.

‘Purpose’ is het nieuwe buzzwoord voor bedrijven die zich realiseren dat enkel je ding doen en winstgevend zijn als organisatie niet meer genoeg is. Klanten hechten namelijk meer dan ooit waarde aan de wijze waarop je als organisatie een bijdrage levert aan een betere wereld. En ook werknemers hebben een belang. Een organisatie met purpose is aantrekkelijk voor nieuw talent en zorgt voor binding met het bedrijf. 

Een hoog feelgood gehalte dus. Maar hoe geef je betekenis aan de purpose van jouw bedrijf? Hoe betrek je je werknemers hierbij en hoe zorg je ervoor dat het echt verankerd wordt in de cultuur en het echt iets van jullie wordt?

Line-up

Jacqueline Rietveld, Lector OndernemenNu bij NHL Stenden, Sebastiaan van der Haar, Kwartiermaker Circulair Bouwen bij de Gemeente Groningen, Liesbeth van de Wetering, Programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur bij de Provincie Groningen en Marc Pauly, Universitair Docent Wijsbegeerte en hoofd van het Kenniscentrum Filosofie van de Rijksuniversiteit Groningen, gaan onder leiding van Egbert Dommerholt, Lector Biobased Business Valorization aan de Hanzehogeschool met het publiek in gesprek over dit onderwerp.

Initiatiefnemers

De Veranderdialogen zijn een initiatief van een groep onderzoekers van de RUG, Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden en bedacht om het gesprek aan te gaan over duurzame transformatie.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden kan vanaf nu!

Wie meer wil weten over de Veranderdialogen of zelf een bijdrage wil leveren kan contact opnemen met Lisa Herzog via

Noordwest-Duitse kennisinstellingen verenigen zich in ‘Innovationsraum Nordwest’ en versterken samenwerking met de Universiteit van het Noorden