Woensdag 11 oktober organiseert de Universiteit van het Noorden haar tweede roadshow van dit jaar. Deze staat in het teken van zorg naar positieve gezondheid. NPG programma Vitaal Groningen en AI in de zorg/ het ELSA AI Lab Noord-Nederland staan centraal. De middag wordt gehouden bij hoe kan het ook anders; het UMCG. Ate van der Zee, Voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG heet de aanwezigen welkom.

Nederland vergrijst in rap tempo. Ons zorgsysteem kan dit op termijn niet meer bijbenen en daarom vindt er een verschuiving plaats van zorg naar positieve gezondheid. Met een duidelijke focus op preventie willen we de bevolking zo lang mogelijk (fysiek en mentaal) gezond houden. Dit vergt een nieuwe aanpak en manier van denken. De twee onderwerpen die in deze roadshow aan bod komen zijn daar een mooi voorbeeld van.

Vitaal Groningen

Prof. dr. Nynke Scherpbier – de Haan, Hoogleraar Huisartsgeneeskunde bij UMCG, vertelt deze middag over het beoogde NPG programma Vitaal Groningen. Binnen dit programma staat een gezonde leefstijl en leefomgeving van Groningers centraal. Uitgangspunt is preventie wanneer mogelijk en zorg wanneer nodig. Een goede verbinding tussen het sociaal domein en zorg is daarbij van belang. In de Provincie zijn al diverse initiatieven die dit beogen. Vitaal Groningen wil van deze bestaande initiatieven leren en met alle stakeholders bouwen aan versteviging en innovatie gebaseerd op lokale behoeftes. Vitaal Groningen wil zo een beweging in gang zetten waarin burgers en zorgprofessionals in de Provincie gaan merken dat de vitaliteit toe neemt.  Het UMCG en de Aletta Jacobs School of Public Health (met hierin o.a. RUG, UMCG, Hanze, NHL Stenden) zijn nauw bij dit project betrokken.

AI in de zorg/ ELSA AI LAB Noord-Nederland

AI in de zorg neemt een vlucht. Toch is het voor veel mensen nog ongrijpbaar wat AI nu en in de toekomst voor de zorg kan betekenen. Het ELSA AI Lab Noord-Nederland richt zich op het ontwikkelen van kennis die van belang is voor verantwoorde ontwikkeling en toepassing van AI in de zorg. Mirjam Plantinga, Senior Onderzoeker en Projectleider van het ELSA AI Lab Noord-Nederland, gaat deze middag in op hoe het ELSA AI LAb Noord-Nederland met haar kennis betrouwbare mensgerichte AI in de zorg wil bevorderen. Bij dit initiatief zijn onder andere de RUG, Hanzehogeschool Groningen, UMCG en de Aletta Jacobs School of Public Health betrokken.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich vanaf nu aanmelden voor deze roadshow bij het UMCG. De inloop is vanaf 14.30 uur en vanaf 15.00 uur start het inhoudelijk programma. Om 16.15 wordt er afgesloten met een borrel.

Over de Universiteit van het Noorden

De Universiteit van het Noorden is een initiatief van de RUG, het UMCG, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden, Van Hall Larenstein en het Noordelijk MBO. Met de Universiteit van het Noorden willen de aangesloten kennisinstellingen een boost geven aan de brede welvaart in Noord-Nederland en de transities zoals geformuleerd in de Kennisagenda. Dit wordt gerealiseerd door het slim gebruik te maken van elkaars campus faciliteiten, het toegankelijk maken van elkaars onderwijs, hybride onderzoeksgroepen en het stimuleren van ondernemerschap.

Nancy Huttenga nieuwe Programmamanager Universiteit van het Noorden