Nancy Huttenga is met ingang van 1 september de nieuwe Programmamanager van de Universiteit van het Noorden. Met de aanstelling van Huttenga wil de Universiteit van het Noorden verder vorm geven aan de professionalisering van haar interne organisatie en de uitvoer van de Kennisagenda

Huttenga heeft als Programmamanager/ Kwartiermaker bij de Hanzehogeschool veel ervaring opgedaan met het opzetten van interdisciplinaire samenwerking op het snijvlak van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Zij combineert haar aanstelling bij de Universiteit van het Noorden met haar werk als Kwartiermaker Goud van het Noorden waarin zij de Noord-Nederlandse inbreng richting de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds zal aanjagen en coördineren.

Nancy Huttenga: ‘‘Om in te kunnen spelen op de transities waar we als samenleving mee te maken hebben, is samenwerken en het benutten van verschillende perspectieven cruciaal om tot duurzame oplossingen te komen. De samenwerking binnen de Universiteit van het Noorden biedt ons de kans om de impact van ons onderwijs en onderzoek aanzienlijk te vergroten. En deze kans moeten we grijpen, in nauwe samenwerking met de regio. Ik kijk ernaar uit om de basis die de afgelopen twee jaar is gelegd verder uit te bouwen.”

Over de Universiteit van het Noorden

De Universiteit van het Noorden is een initiatief van de RUG, het UMCG, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden, Van Hall Larenstein en het Noordelijk MBO. Met de Universiteit van het Noorden willen de aangesloten kennisinstellingen een boost geven aan de brede welvaart in Noord-Nederland en de transities zoals geformuleerd in de Kennisagenda. Dit wordt gerealiseerd door het slim gebruik te maken van elkaars campus faciliteiten, het toegankelijk maken van elkaars onderwijs, hybride onderzoeksgroepen en het stimuleren van ondernemerschap.

Veranderdialogen 16 november in het teken van ‘Economische waarden en meer’