In 2020 tekenden RUG, UMCG, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden en Van Hall Larenstein een intentieverklaring om zich samen sterk te maken voor de brede welvaart in Noord-Nederland. Daarna volgden de Kennisagenda, het Aanjaagfonds en een reeks roadshows door de regio om iedereen kennis te laten maken met de ambities en activiteiten van de Universiteit van het Noorden.

Inmiddels wordt er nauw samengewerkt met het noordelijk MBO en ligt er een meerjarenplan waarin richting wordt gegeven aan onze doelen. Reden genoeg dus om elkaar te ontmoeten en bij te praten! Dit doen we op vrijdag 23 juni in het fonkelnieuwe House of Connections (voormalig V&D aan de Grote Markt) van de RUG.

Programma:

14.30 – 15.00 uur: Inloop

15.00 – 15.30 uur: Welkom, introductie en stand van zaken Universiteit van het Noorden door Jouke de Vries, voorzitter stuurgroep Universiteit van het Noorden

15.30 – 16.00 uur: Aansluiting MBO bij Universiteit van het Noorden, Wim van de Pol, voorzitter CVB Noorderpoort

16.00 – 16.20: Rondleiding door het nieuwe Groot Handelshuis met uitzicht over de stad

16.20 – 17.30: Borrel

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan (tenzij vol) tot en met woensdag 21 juni. Na aanmelding ontvang je van ons een bevestiging met nadere informatie.

Over de Universiteit van het Noorden

De Universiteit van het Noorden is een initiatief van de RUG, het UMCG, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden, Van Hall Larenstein en het noordelijk MBO. Met de Universiteit van het Noorden willen de aangesloten kennisinstellingen een boost geven aan de brede welvaart in Noord-Nederland en de transities zoals geformuleerd in de Kennisagenda. Dit wordt gerealiseerd door het slim gebruik maken van elkaars campus faciliteiten, het toegankelijk maken van elkaars onderwijs, hybride onderzoeksgroepen en het stimuleren van ondernemerschap.

Subsidie Nationaal Groeifonds toegekend aan icoonproject Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland 2030