Universiteit van het Noorden reikt eerste cheques Aanjaagfonds uit en opent ronde #2

Gistermiddag werden in het nieuwe House of Connections (voormalig V&D) aan de Grote Markt de eerste cheques uitgereikt aan gehonoreerde projecten van het Universiteit van het Noorden Aanjaagfonds. Tevens opende stuurgroeplid Erica Schaper met een symbolische druk op de knop ronde #2. Projecten die in aanmerking komen voor het Aanjaagfonds kunnen een aanvraag indienen tot en met 30 juni.

Met het Aanjaagfonds willen de aangesloten kennisinstellingen (RUG, UMCG, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden en Van Hall Larenstein) de realisatie van de RIS3-doelstellingen en de Universiteit van het Noorden doelen zoals geformuleerd in de Kennisagenda, een boost geven en versnellen. Hiervoor is een bedrag van 250.000 euro op jaarbasis beschikbaar gesteld.

Gehonoreerde projecten ronde #1

De gehonoreerde projecten van ronde #1; ‘TransPlant‘; platform for TRANSition to a PLANT-Based society’, ‘Digitale geletterdheid en inclusie; de basis voor brede welvaart’ en ‘Interacties in de klas en mentale gezondheid van kwetsbare leerlingen’ ontvingen van Erica Schaper een cheque waarmee zij een significante impuls kunnen geven aan hun project.

Ronde #2

Na de feestelijkheden opende Erica Schaper met een symbolische druk op de knop ronde #2! Onderwijs-, onderzoek- en valorisatieprojecten van de aangesloten kennisinstellingen die zich richten op tenminste één van de transities uit de Kennisagenda kunnen vanaf nu een aanvraag indienen. Belangrijke voorwaarde is dat tenminste drie aangesloten kennisinstellingen participeren in het project. Ronde #2 sluit op 30 juni. De voorstellen zullen ook deze ronde worden beoordeeld door een externe beoordelingscommissie.

Meer weten?

Meer weten over het Aanjaagfonds en de mogelijkheden om een aanvraag in te dienen? Bezoek de speciale webpagina. Woensdag 19 april van 15.00 tot 16.00 uur is er ook een webinar waarin een introductie wordt gegeven op het Aanjaagfonds en belangstellenden hun vragen kunnen stellen aan het Universiteit van het Noorden team. Houd de webpagina in de gaten voor meer informatie!

Over de Universiteit van het Noorden

De Universiteit van het Noorden is een initiatief van de RUG, het UMCG, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden, Van Hall Larenstein en het noordelijk MBO. Met de Universiteit van het Noorden willen de aangesloten kennisinstellingen een boost geven aan de brede welvaart in Noord-Nederland en de transities zoals geformuleerd in de Kennisagenda. Dit wordt gerealiseerd door het slim gebruik maken van elkaars campus faciliteiten, het toegankelijk maken van elkaars onderwijs, hybride onderzoeksgroepen en het stimuleren van ondernemerschap.

Meer weten over het Aanjaagfonds? Bezoek het webinar op 19 april!