Een ontmoeting met de Universiteit van het Noorden op vrijdagmiddag 23 juni

In 2020 tekenden RUG, UMCG, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden en Van Hall Larenstein een intentieverklaring om zich samen sterk te…

Roadshow #1 van de Universiteit van het Noorden in het teken van water

In navolging van de succesvolle roadshowreeks van vorig jaar organiseert de Universiteit van het Noorden op woensdagmiddag 14 juni haar…

Meer weten over het Aanjaagfonds? Bezoek het webinar op 19 april!

Meer weten over het Aanjaagfonds? Bezoek het webinar op 19 april! Op woensdag 19 april van 15.00 tot 16.00 uur…

Universiteit van het Noorden reikt eerste cheques Aanjaagfonds uit en opent ronde #2

Universiteit van het Noorden reikt eerste cheques Aanjaagfonds uit en opent ronde #2 Gistermiddag werden in het nieuwe House of…