Het Aanjaagfonds

De Universiteit van het Noorden introduceert het Aanjaagfonds! Met het Aanjaagfonds willen we de realisatie van de RIS3-doelstellingen en de Universiteit van het Noorden doelen zoals geformuleerd in de Kennisagenda, een boost geven en versnellen. Hiervoor is een bedrag van 250.000 euro op jaarbasis beschikbaar gesteld.

Benieuwd of jullie samenwerkingsproject in aanmerking komt voor het Aanjaagfonds? Bekijk de veelgestelde vragen, bezoek het webinar of neem contact op met de Universiteit van het Noorden coördinator van jouw kennisinstelling. Hij/ zij kan je informeren over de mogelijkheden voor het indienen van een aanvraag.

NOOT: ronde #2 is 30 juni 2023 gesloten. Ronde #3 opent in 2024. Houd deze webpagina in de gaten voor meer informatie.

Downloads

Het Universiteit van het Noorden Aanjaagfonds in een notendop [docx]

Aanvraagformulier [docx]

Veelgestelde vragen

Meer weten?

Enthousiast geworden over het Aanjaagfonds? En denk je dat jullie samenwerkingsproject in aanmerking komt? Neem dan contact op met de Universiteit van het Noorden coördinator van jouw kennisinstelling. Hij/ zij helpt je graag verder.

Bert Wiersema

Coördinator Rijksuniversiteit Groningen

E-mail

Maarten Eisema

Coördinator UMCG

E-mail

Hugo Velthuijsen

Coördinator Hanzehogeschool Groningen

E-mail

Diana Leigh

Coördinator NHL Stenden

E-mail

Erica Mosch

Coördinator Van Hall Larenstein

E-mail